Vrienden

De meeste van onze ‘vrienden’ spreken we tijdens het skippen, op de jaarlijkse winterhike, op burendag, tijdens kiem-avonden, huiskamerconcertjes of op het kloosterboerderij festival. Anderen spreken we bijna nooit, maar toch voelen we ons verbonden. Sommigen wonen in woongroepen of doen dingen die ons inspireren. Hier een lijstje.


Gemeenschappelijk Wonen NieuwegeinHuize Humus is als woongroep onderdeel van het ‘GW-Nieuwegein’. Een groot woonproject waar met verschillende woonvormen samengeleefd wordt, en waar je een tuin met elkaar deelt. Je leert je buren kennen en er worden gezamenlijk activiteiten ondernomen.

Klooster Boerderij FestivalHet Klooster Boerderij Festival is een ontmoetings- en inspiratieweek met een op het klooster geïnspireerd ritme van gebed, stilte en praktisch werk op de boerderij. Er is veel ruimte voor verdieping en discussie door workshops en lezingen over thema’s als duurzaamheid, vredeswerk, gemeenschapsleven en spiritualiteit. En ’s avonds lekker eten, muziek en kampvuurtjes! Kortom: bidden – werken – denken – vieren.

Het Jeannette Noëlhuis – Leefgemeenschap in Amsterdam Zuidoost. Levensstijl gebaseerd op eenvoud, gastvrijheid, gebed en directe actie voor een betere samenleving. De gemeenschap is ontstaan vanuit de Catholic Workerbeweging in de Verenigde Staten. 

Woongemeenschap Overhoop – Woongemeenschap in Utrecht Overvecht. Midden op het plein van de Camera Obscuradreef staat een gebouw met daarin een woongemeenschap, genaamd Overhoop. Sinds 2009 wonen we hier met negen volwassenen (en intussen drie kinderen), met als doel: er zijn voor elkaar en voor anderen, vanuit ons geloof in Jezus. Minstens één keer per week eten we met elkaar en nemen we de tijd om samen te bidden. De rest gebeurt vanzelf. Samen actief aanwezig zijn in de buurt en een gastvrije plek te bieden voor wie geen plek heeft.

Taste!Christelijke community in Delft. Taste! is een groep van mensen die in God geloven en samen hun leven willen delen. Een aantal van hen woont ook samen in een woongemeenschap. Aan de Roland Holstlaan 751 wonen 13 volwassenen en 6 kinderen in een voormalige woongroep voor mensen met een verstandelijke beperking. We eten vaak samen, genieten samen van de prachtige tuin en delen in elkaars leven. Onze grote tuin houden we niet voor onszelf: het is een buurttuin. Welkom om met ons mee te genieten van de ruimte, de bloemen, het speeltoestel en het heerlijke terras. Verschillende buurtgenoten hebben er een moestuin, er lopen kippen en we houden in de verre hoek honingbijen.

Cross Culture NieuwegeinKleurrijke kerk in Nieuwegein waar allerlei nationaliteiten zich welkom voelen. We zijn gastvrij en willen een plek zijn waar iedereen zich thuis voelt. Onze activiteiten hebben als doel om elkaar en Jezus (beter) te leren kennen en hem te volgen in onze stad, Nieuwegein.