Vrienden

We spreken onze vrienden tijdens het skippen, op de jaarlijkse winterhike, op burendag, tijdens een hoffeest, op de door ons georganiseerde kiem-avonden, bij huiskamerconcertjes of bijvoorbeeld op het Klooster Boerderij Festival. Anderen spreken we bijna nooit, maar toch voelen we ons verbonden. 

Hier een lijstje – get inspired!


Gemeenschappelijk Wonen NieuwegeinHuize Humus is als woongroep onderdeel van het GW-Nieuwegein. Een groot woonproject waar met verschillende woonvormen samengeleefd wordt, en waar je een tuin met elkaar deelt. Je leert je buren kennen en er worden gezamenlijk activiteiten ondernomen.

Vereniging Religieuze Leefgemeenschappen – Hoe start je een leefgemeenschap? Hoe houd je het vol? Wat inspireert je? Voor leden van leefgemeenschappen op religieuze grondslag en iedereen met interesse in deze bijzondere manier van samenleven. Elk half jaar een toffe festivaldag. Ontmoeting tussen mensen die in leefgemeenschappen wonen alsook startende pioniers en toekomstig geïnteresseerden. Katholiek, oecumenisch of van welke pluimage dan ook. Inspirerende sprekers en leuke workshops vol herkenbaarheid. Eigenlijk een must om heen te gaan.

Jeannette Noëlhuis – Leefgemeenschap in Amsterdam Zuidoost. Levensstijl gebaseerd op eenvoud, gastvrijheid, gebed en directe actie voor een betere samenleving. De gemeenschap is ontstaan vanuit de Catholic Workerbeweging in de Verenigde Staten. 

Dorothy Gemeenschap – Woongroep in oprichting. Vind haar oorsprong vanuit het hierboven genoemde Jeannette Noëlhuis.

Woongemeenschap Overhoop – Woongemeenschap in Utrecht Overvecht. Midden op het plein van de Camera Obscuradreef staat een gebouw met daarin een woongemeenschap, genaamd Overhoop. Sinds 2009 wonen we hier met negen volwassenen (en intussen drie kinderen), met als doel: er zijn voor elkaar en voor anderen, vanuit ons geloof in Jezus. Minstens één keer per week eten we met elkaar en nemen we de tijd om samen te bidden. De rest gebeurt vanzelf. Samen actief aanwezig zijn in de buurt en een gastvrije plek te bieden voor wie geen plek heeft.

Taste!Christelijke community in Delft. Taste! is een groep van mensen die in God geloven en samen hun leven willen delen. Een aantal van hen woont ook samen in een woongemeenschap. Aan de Roland Holstlaan 751 wonen 13 volwassenen en 6 kinderen in een voormalige woongroep voor mensen met een verstandelijke beperking. We eten vaak samen, genieten samen van de prachtige tuin en delen in elkaars leven. Onze grote tuin houden we niet voor onszelf: het is een buurttuin. Welkom om met ons mee te genieten van de ruimte, de bloemen, het speeltoestel en het heerlijke terras. Verschillende buurtgenoten hebben er een moestuin, er lopen kippen en we houden in de verre hoek honingbijen.

l’Abri Nederland – Het Nederlandse l’Abri is onderdeel van een internationale organisatie met vestigingen in bijna elk continent. Doel is een plek te creëren waar gasten en studenten van alle leeftijden en achtergronden zich thuis voelen en tijd kunnen nemen voor hun levens- en geloofsvragen. Ons werk bestaat uit het organiseren van themaweekenden, lezingen en filmavonden. Daarnaast kunnen ook mensen voor kortere of langere tijd bij ons gasthuis in Eck en Wiel verblijven. Of je nu drie maanden, drie dagen of drie uur bij ons door kan brengen, je bent altijd welkom!

Klooster Boerderij FestivalHet Klooster Boerderij Festival is een ontmoetings- en inspiratieweek met een op het klooster geïnspireerd ritme van gebed, stilte en praktisch werk op de boerderij. Er is veel ruimte voor verdieping en discussie door workshops en lezingen over thema’s als duurzaamheid, vredeswerk, gemeenschapsleven en spiritualiteit. En ’s avonds lekker eten, muziek en kampvuurtjes! Kortom: bidden – werken – denken – vieren.

Nikola-kommuniteit – De Nikola-kommuniteit is een religieuze leefgemeenschap van mannen en vrouwen die een drietal huizen bewoont aan de Utrechtse Maliesingel. De gemeenschap werd opgericht in 1964. Zij ontstond als de kerngroep van een bredere oecumenische beweging.

Cross Culture NieuwegeinKleurrijke kerk in Nieuwegein waar allerlei nationaliteiten zich welkom voelen. We zijn gastvrij en willen een plek zijn waar iedereen zich thuis voelt. Onze activiteiten hebben als doel om elkaar en Jezus (beter) te leren kennen en hem te volgen in onze stad, Nieuwegein. 

Kleiklooster – Wij zijn een kleine leefgemeenschap in Kleiburg, een flat in de Bijlmer. Wij geloven dat het niet goed is voor een mens om er alleen voor te staan. Daarom wonen wij bij elkaar. De mooie en blijde dingen willen we samen vieren. Bij verdriet en tegenslag willen wij elkaar niet in de steek laten. Zo geven wij ons geloof in Jezus handen en voeten. De deuren van ons huis staan open. Heb je zin in een goed gesprek, een lekkere bak koffie of een lokaal gebrouwen biertje? Wees welkom in het Kleiklooster. Zoek je een plek waar je op adem kunt komen? Heb je behoefte aan bezinning? Verlang je naar contact met andere mensen? We verwelkomen je graag.