Wat

Visie

Wat doen jullie (en waarom)?

De visie van woongroep Huize Humus

Dit visiedocument van Huize Humus bestaat uit uitleg over zowel onze naam als de vier pijlers van de visie: christelijk geloof, gemeenschap, gastvrijheid en duurzaamheid. Deze pijlers worden afzonderlijk behandeld, maar zijn hecht met elkaar verbonden.

Het fundament van Huize Humus is Gods liefde voor ons. De inspiratie voor ons huis komt dan ook voort uit ons geloof in God. Onze relaties worden getekend door dit geloof, ook onze gastvrijheid en duurzame levensstijl vloeien hieruit voort. We hopen dat deze visie en het uitleven ervan niet alleen bewoners van het huis, maar ook anderen inspireert. We zijn ons hierbij bewust van de beperkingen van ons menselijk bestaan.

Deze visie, waar we ons als bewoners aan toewijden, is per onderdeel aangevuld met een praktische invulling. Deze wordt door de bewoners regelmatig besproken, en kan veranderen. Het doel van de praktische invulling is de visie optimaal te blijven verwezenlijken.

Waarom ‘Huize Humus’?

Humus is vruchtbare aarde, voortgekomen uit afgestorven organisch materiaal. Hiermee staat het voor nieuw leven, voortkomend uit de dood, een bron van voeding. Dit vinden we ook in ons geloof in Jezus Christus. Jezus schetste het beeld in een gelijkenis: ‘Het zaad in de vruchtbare grond, dat zijn zij die met een goed en eerlijk hart naar het woord hebben geluisterd, het koesteren en door standvastigheid vrucht dragen’ (Lukas 8:15). We willen vruchtbare aarde zijn voor het zaad van Gods koninkrijk. De titel ‘huize’ verwijst naar ‘huiselijk’ en straalt daarmee warmte, gezelligheid, gastvrijheid en bescherming uit; waarden die we als gemeenschap willen uitdragen.

1) Christelijk geloof

Huize Humus is een huis waarin God centraal staat. Wij geloven in God de Vader die de oorsprong van alles is. Wij geloven in Jezus Christus zijn Zoon, die de dood heeft overwonnen en die wij willen navolgen. Wij geloven in de Heilige Geest, die ons helpt bij het vormen van onze gemeenschap. Door de samenbindende kracht van de vrede willen we ons inspannen de eenheid te bewaren die de Geest ons geeft: ‘Wees vooral vol liefde. Want de liefde houdt alles met een volmaakte eenheid bij elkaar. En laat de vrede van Christus in jullie hart regeren. Want dáárvoor zijn jullie geroepen, als leden van één lichaam’ (Kolossenzen 3:14-15). Als gemeenschap maken wij deel uit van een gebroken wereld. Hierin verlangen wij ernaar een afspiegeling te zijn van het koninkrijk van God. Dit kan niet zonder Gods genade en vergeving. Wij geloven dat de Bijbel ons hierin inspiratie en praktische richtlijnen geeft. Wij willen samen bidden om betrokken te zijn bij elkaar en de wereld om ons heen. Naast de gemeenschappelijke geloofsbeleving is een ieder vrij om individueel een keuze te maken voor een kerkelijke gemeenschap of andere vorm van gemeenschap met gelovigen.

Voorbeelden van praktische invulling:

 • We bidden voor de maaltijd om onze dankbaarheid te tonen.
 • Door met elkaar te lezen na de maaltijd willen we ons dagelijks bezinnen.
 • Wekelijks komen we bij elkaar op een huisavond. Het is mogelijk dat de invulling een verdiepingsonderwerp, Bijbelstudie, gebed, muziek etc. bevat. Ook kunnen er open huisavonden zijn waarin, naast ontmoeting, ook ons geloof een plek krijgt of degene die verantwoordelijk is voor de avond bereidt een aantal liederen voor om te zingen en begint en/of sluit af met gebed.

2) Gemeenschap

Huize Humus is niet alleen een huis, zij herbergt ook onze gemeenschap. Net zoals Gods Kerk geen gebouw is, maar de gemeenschap van gelovigen, zo willen ook wij een gemeenschap zijn, tot opbouw van onze omgeving. Hierin is het belangrijk dat wij goed zorgen voor onszelf en elkaar zodat we er ook voor de mensen om ons heen kunnen zijn. Zelf proberen we onze eigen grenzen te bewaren en te communiceren wat we nodig hebben om goed te kunnen functioneren in de woongemeenschap. Dit kan bij uitstek op de wekelijkse huisavonden. Verder houden we bij de inrichting van ons leven ook rekening met het belang van de groep. We zijn actief bezig met het vinden van een gezonde balans van afstand en nabijheid tot elkaar, dat wat nodig is om Huize Humus tot een thuis te maken.

Voorbeelden van praktische invulling:

 • Om de week vullen we onze huisavond in met een uitgebreid ‘rondje’, waarin we onszelf laten kennen en de ander leren kennen.
 • In conflicten of andere problemen gaan we op een respectvolle en op de manier van Christus met elkaar om. We gaan naar elkaar toe als het nodig is om iets te bespreken.
 • Er is een huiscoach die vertrouwenspersoon, mediator en ‘toeruster’ kan zijn.

3) Gastvrijheid

Wij zijn een woongroep die, naar het voorbeeld van Jezus, onze naasten lief wil hebben als onszelf: familie, vrienden, buren, bekenden en vreemdelingen. In onze woongroep zijn wij betrokken bij en geïnteresseerd in de levens van onze gasten. We hopen als woongroep dat onze gasten zich thuis voelen. We proberen actief mee te leven met buren en vrienden van het huis door regelmatig een praatje te maken, hen uit te nodigen of hulp aan te bieden. De avondmaaltijd speelt hierin een centrale rol. Daar ontmoeten we elkaar, nemen we de dag met elkaar door en houden we een moment van bezinning.

Voorbeelden van praktische invulling:

 • We betrachten verschillende vormen van gastvrijheid die binnen de mogelijkheden van onze woongroep en woning liggen, zie de volgende punten.
 • De achterdeur staat open, de tuinbank staat klaar, we bieden mensen aan om koffie te drinken, te blijven eten of logeren.
 • We gebruiken de ‘zonnezolder’ als gastenverblijf waar mensen voor korte of langere tijd kunnen logeren. Met name de groep ‘ongedocumenteerden’ dragen wij een warm hart toe en bieden we graag een plek.
 • We staan ervoor open om bezittingen, kennis en ervaringen met elkaar en anderen te delen.

4) Duurzaamheid

Als basis voor onze omgang met onze natuurlijke omgeving staat het besef dat God ons de aarde gegeven heeft om te bewonen en bewaren. God is onze schepper, wij zijn deel van de schepping. We willen geen roofbouw plegen of natuurlijke bronnen onnodig uitputten, maar bijdragen aan de bloei van de schepping. Hiermee willen wij de Maker van al dit moois eren. We zijn ons bewust van milieuproblemen en willen hier actief en vrolijk aan tegenwerken, terwijl we ons bewust zijn van onze eigen beperkingen. Goed rentmeesterschap en rechtvaardigheid zijn belangrijke criteria voor ons dagelijks handelen. We genieten van genoeg en proberen eenvoudig te leven. Dit is een proces waar we voortdurend mee bezig willen zijn en in willen groeien. We stimuleren elkaar op een positieve manier en staan open voor verandering.

Voorbeelden van praktische invulling:

Voedsel:

 • We skippen zoveel mogelijk van ons voedsel; het is zowel een manier om eten te redden uit de vuilnisbak, als om voedselverspilling openbaar te maken. We hebben deals met een aantal winkels om hun overgebleven voedsel op te halen.
 • We kopen basisproducten als pasta, rijst en wc-papier bij een biologische groothandel.
 • We kopen weinig of geen vlees.
 • We streven ernaar onvoorwaardelijk van onze kippen te houden, ook al voorzien ze ons niet (of niet altijd, webmaster) van verse eieren.

Verbruik van elektriciteit, water en warmte:

 • We nemen groene stroom af en we hebben zonnepanelen.
 • We vangen regen- en douchewater op om het toilet mee door te spoelen.

Afval: 

 • We scheiden ons afval.
 • We composteren.
– vastgelegd op 29 oktober 2012, laatste revisie op 23 maart 2021 –